ElectroLite

Vi är vana vid att alltid ha tillgång till ljus. Ljus är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, utan hela det moderna samhället är beroende av ljus. Idag går cirka 25% av all energianvändning i världen åt till att producera ljus. 

ElectroLite

Vi är vana vid att alltid ha tillgång till ljus. Ljus är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, utan hela det moderna samhället är beroende av ljus. Idag går cirka 25% av all energianvändning i världen åt till att producera ljus. 

 

Om oss


Vi levererar LED-belysning till alla slags fordon, samt cykelbelysning, ficklampor och dyklampor. Företaget är baserat i Södertälje.

OBS! Vi kan hålla våra låga priser bl a för att vi inte har en butik. Man kan INTE handla över disk.

Företagets säte: Södertälje

Orgnr: 556546-7312

Adress: Holmfastvägen 18, 151 34 Södertälje (Administration. INGEN BUTIK!)

Tel: 076-188 72 00

Mail: info@electrolite.se

 
Belysningsdetaljist och grossist
ElectroLite Sverige lagerför och marknadsför belysningsprodukter för fordon och entreprenad. Vi saluför även cykelbelysning, ficklampor och annan utrustning.

Vår vision
ElectroLites vision är att bli Sveriges bästa grossist och leverantör av belysning till bilar, lastbilar och entreprenadfordon.

Detta uppnår vi genom:

  • Egagemang
  • Kvalitet i allt vi gör
  • Rätt priser
  • Kundfokus

Vår vision genomsyrar allt vi gör, från lagerarbete till styrelsebeslut.

Vår miljöpolicy

Vi tar ett aktivt miljöansvar med källsortering och användning av återvinningsbart material. 

Kvalitetspolicy
Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vårt arbete.Genom att följa ISO 9000 regelverk med analys och uppföljning, kan vi med säkerhet säga att ständig förbättring är ett ledord för oss.

 

 

 

 

120W LED ljusramp med fäste