ElectroLite

Vi fyller 20 år i år!

 

ElectroLite

Vi fyller 20 år i år!

 

 

Om oss


Företaget grundades redan 1997 och har fortfarande samma ägare. Vi designar, importerar och säljer fordonsbelysning inom hela Skandinavien, samt Tyskland och Frankrike. Bland våra tusentals kunder finns bl a biltillverkare, myndigheter, stora industrier, småföretag och privatpersoner.  

 

Vår vision

ElectroLites vision är att bli Sveriges bästa leverantör av eftermarknadsbelysning till bilar, lastbilar och entreprenadfordon.

Detta uppnår vi genom:

  • Engagemang
  • Kvalitet i allt vi gör
  • Rätt priser
  • Kundfokus

Vår vision genomsyrar allt vi gör, från lagerarbete till styrelsebeslut.

Vår miljöpolicy

Vi tar ett aktivt miljöansvar med källsortering och användning av återvinningsbart material. 

Kvalitetspolicy
Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vårt arbete. Genom att följa ISO 9000 regelverk med analys och uppföljning, kan vi med säkerhet säga att ständig förbättring är ett ledord för oss.

 

 


Företagets säte: Södertälje

Orgnr: 556546-7312

Adress: Holmfastvägen 18, 151 34 Södertälje (Administration. INGEN BUTIK!)

Tel: 076-188 72 00

Mail: info@electrolite.se