Ångerrätt - ENLIGT OSS OCH enligt distansavtalslagen

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Vi har utökat detta till 30 dagar. Det innebär att om du köper en vara på postorder, via telefon eller Internet, har du möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Tänk på att du endast kan ångra köp av plomberade förbruksvaror, om plomberingen är obruten. Läs mer här:  Konsumentverket om ångerrätt

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 10 dagar. Som kund betalar du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

Vid retur, oavsett anledning, måste vi bli kontaktade i förväg. Det gäller även om paketet ej hämtas ombudet. Outlösta paket debiteras med 200 kronor.

Garanti och reklamationsrätt - ENLIGT OSS OCH enligt konsumentköplagen

Vi säljer alla produkter med 1, 2 eller 3 års garanti, beroende på vara, samt 3 års reklamationsrätt. Alla garantier gäller i Sverige.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Laddningsbara batterier klassas som förbrukningsmaterial och för dessa tillämpas 3 månaders funktionsgaranti.

Är det fel på en vara du köpt kan du enligt konsumentköplagen bland annat ha rätt att kräva fri reparation, omleverans av en ny felfri vara eller att häva köpet och få pengar tillbaka. Läs mer här:  Konsumentverket om reklamationer

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Om du vill få mer information om vilka regler som gäller för företag kan du kontakta vår kundtjänst.

Kontakta oss gärna för mer information.

TVIST

Om vi inte kan komma överens och du tycker att vi fortfarande inte har uppfyllt våra åtaganden enligt våra försäljningsvillkor, lagkrav eller annan överenskommelse, kan du ta tvisten till EUs Tvistlösning Online. Klicka på följnade länk för mer information:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV